Ghi chú

Em à, là con gái thì phải biết mình là ai

Vì hôm qua em cầm tay 1 người, người ấy sẽ cầm tay người khác hôm nay. Người ấy vẫn thương em nhiều lắm, nhưng tim người thì có nhiều ngăn. Lăn tăn thì cũng chỉ có mình em hỏi.

Em à, là con gái thì phải nhiều ước mơ lên nhé

Người không có hoài bão, định hướng rõ ràng khổ lắm em ah. Vì những đứa con gái như vậy, dễ bị phụ thuộc vào người ở bên cạnh. Mà em biết rồi đấy, sự phụ thuộc nó tỉ lệ nghịch với diện tích tim e sở hữu của người khác.

Em à, là con gái thì phải biết giữ cho mình 1 tí

Sống và yêu thì phải cháy hết mình, nhưng 1 chút khéo léo kìm chế, em giữ được lửa cho em. Phòng khi nó tắt, chỉ cần 1 que diêm em châm lại niềm đam mê của mình. Giữ lại 1 chút, để phong hờ thôi nhưng cũng quan trọng lắm.

Em à, là con gái thì …. nghĩ ít thôi ❤

Helsinki, 03.01.2015.

From Phoebe with ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s